Πολυτεχνείου 3, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 478 277

Όλγα Ακτσουρίνα

Ειδικός Γενικός Ιατρός

Πολυτεχνείου 3, 1ος 'Οροφος, Θέρμη

Τηλ. 2310 478.277, κιν. 6977 502.652

Οι γιατροί όλου του κόσμου πρέπει να έχουν ένα στόχο:
Τη βοήθεια με κάθε τρόπο των ασθενών.
Η συνύπαρξη βελονισμού και κλασικής ιατρικής προσφέρει τη βοήθεια αυτή.
Κι εμείς δεν πρέπει να τη στερήσουμε από τους ασθενείς μας.

Βελονισμός

Μία Πρόταση Υγείας και Αγωγής

SENSITIV IMAGO

Το απόλυτο όπλο στα χέρια των γιατρών

Βιοσυντονισμός

Δεν υπάρχουν ασθένειες που δεν γιατρεύονται

Μάθετε περισσότερα